certifikatë

Letra e Patentës CSCPOWER, licenca e biznesit, ISO9001, ISO4001, Certifikata CE, certifikata e regjistrimit të të drejtave të autorit dhe çertifikatat e tjera.

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7